D18_122

(Baksida till D18_121. Text nere t.h.:)

48
Swinsta kyrkioby och
sochn, Banckekinds härad