D18_124

(Baksida till D18_123. Text:)

49.
Sckalltorp
Liung sochn
Gullbergh härad