D18_126

(Baksida till D18_125. Text:)

50.
Råby
Liung sochn
Gullbärgh härad