D18_127

(Baksida till D18_128. Text:)

G 18

51
Släta by
Liung sochn
Gullbergs härad