D18_131

(Baksida till D18_130. Text:)

53.
Sörby
Wreta closter sochn
Gullbergs härad