D18_133

(Baksida till D18_132. Text:)

54.
Säldekiär
Wreta Closter sochn
Gulbärgs härad