D18_135

(Baksida till D18_134. Text:)

55
Wallby nederboholme
Wreta closter sochn
Gullbärgh härad