D18_140

(Kartakt över Sjögesta inskannad i flera delar.
D18_136 baksida utan text
D18_137 Rubrik och övre delen av kartbilden
D18_138 och D18_139 baksida
D18_141 Text Notarum Explicatio


r på D18_140 nederdelen av kartbilden,
där texten delvis fortsätter från D18_137:
)

(Gulbergs härads sochne allmening...) möta här
Heda och Bergs ägor
Biälösa ägor möta här
(Hornstäfwe ägor gräntsa...) här emoot
Knifwinge med Stora Torps ägor möta
Torps ängh
Knifwinge ägor

Korseken
Kors Ekstubbe
Huyt måsen sancth kiärr
Back stugur
Soldats torp
Backstugur
Backstuga
Galgen
Angh stugor
Backe

Schala ullnarum
Anders Wetterman

(Senare text i marginalen nedtill:)
Jon Jonssons hemmans ägor äro för skattläggnings
skull uträknade och befundne af lika innehåll med
beskrifningen    C E E

Cronoutjorden i denna by är reviderad til jämfö-
ring med 1735 åhrs skattläggning derpå, och åkern
Littera A befunnen innehålla        3 tunnor 8 cappland
Littera B                                       3 tunnland    -