D18_143

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_142 Text Notarum Explicatio och halva kartbilden
D18_144 resten av texten (Notarum Explicatio)
och andra delen av kartbilden

D18_143
baksida, text:)

57
Knifwinge
Wreta Closter sochn
Gullbärgh härad