D18_147

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_145 baksida till D18_146 utan text

D18_146 Kartbild och text (Notarum Explicatio) + senare text på flik
D18_147 baksidan av fliken med senare bifogad text
D18_148 baksida.
Här fortsätter den senare tillagda texten från D18_146:
)

Hans Jönssons hemman, som
är lika stort med före-
gaende, sandmylla un-
der Numris 25 och 30                     4        20 ½            4        23 ½
Af the senare                                  13       13 3/4        13        17 5/16
Jöns Jönssons dito sandmylla
under Numris 47 och 52                 4         24 ½            4        23 ½
ock af sandjord, medmera              13       21 ½            13        17 5/16
Senining Bengtssons
heman, hwars proportion
i byamål är 5 stänger,
påföres sandmylla un-
der Numris 58 och 63                      5        30                 5        30
Af merbemelte öfriga jordmoner    16       12 ½           16        30