D18_148

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_145 baksida till D18_146 utan text

D18_146 Kartbild och text (Notarum Explicatio) + senare text på flik
D18_147 baksidan av fliken med senare bifogad text
D18_148 baksida med texten:
)

58
Härna
Wreta Closter sochn
Gullbergh härad