D18_149

        Notarum Explicatio
    Lång Löötz ängen belägen j Fliista
    sochn och Gulbergs härad till förende
    hört under Konungs gården Kungs
    broo men sedermehra till Militien
    indeelt.
    Ängen beståår aff tuffwig wall
    doch hårdwall aff blaa och fnugg
    wall
A. Laahumpen                6 laas
B. Kongsbroo tegarne     6 laas
C. Sälda humpen            5 laas

(Text på kartbilden, medsols runtom:)
Kullarss ägor
Flysta och Kulla hump mötha
Leeck Släät Hornstäfwe och Gransta äng humpar
Masspelössa ängh
Möhlarps änge humpe gräntza här
Äwe Kullers broo ägor
Broo ägor
Stubb wälle och Segelgata hump
Kullars broo ägor mötha

Scala ulnarum
affmätt Anno
1692 af Anders Wetterman