D18_150

(Baksida till D18_149 med texten:)

59
Långlötsängen
Flista sochn
Gullbärgs härad