D18_153

(Baksida till D18_152. Text:)

60.
Flista by
Dito sochn
Gullbergs härad