D18_157

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_156 rubrik och kartbild
D18_157 baksida
D18 158 karttext Notarum Explicatio:
)
Text nere t.h.:)

62
Norberga och Gatetorp
uthj
Wist sochn
(Hanekindz härad)