D18_159

(Baksida till D18_160. Text:)

G 18
63
Hofvetorp och Diursberg
Vist sochn Hanekinds härad