D18_161

(Kartakt inskannad i flera delar;
D18_159 baksida
D18_160 rubrik och nedre del av kartbilden

D18_162 karttext

(Karttext här på D18_161, som är övre delen av kartbilden:)

Rysnääs ägor möta här
Skougs ägor möta här
Hambnabroo
Westertorps- och Gräs-horfwa1 ägor möta på denna sydan
Granbacka
Granbacka
Hofwetorp
Ekebacka
Mölnaregården
Broo
Holma
Linda
Ängen Östersläät möter här
Här är lägligit afrödia och åcker upgiöra
Wästertorpz- Gräshorfwa1 och Ringsnääs
Sankt kiärr med små tahl och löfskog bewäxt
Rothuggare kiärret
Åhlcaner
Åhlcaner
Spänger
Dummelkiärr
På denne tract är god gran och talleskogh

______________________
1) Kartan skadad, svårläst text