D18_163

(Baksida till D18_164. Text:)

64
Wreta samt andre
lägenheter i Wist sochn
Hanekindz härad