D18_167

(Baksida till D18_166. Text:)

65
Tägneby i Wist sochn
    och
Hanekindz härad