D18_168

(Baksida till D18_169. Text:)

66
Lädingelunda
Kiärna sochn
Hanekinds härad