D19_003

(Pärmens insida, senare text:)

Reviderad och jemförd med registret och jordeboken
uti hvilken alla nya anvisningar på denna bok äro
tecknade med 19.
Stockholm den 24 maii 1813
Niels Gustaf? Segerstedt