D19_004 register

(Register)

Östergötland                ????    Anno 1701
                                    förfärdigat wjd Jnventering den 28 januarj

Härader                        Sochnar                          Byar                                       Chartans Numer

Hammarkinds              Gryt sochn                      Hosum och Kallerums
                                                                            byars twist charta medh
                                                                            Qwellebotorp                              1
                                                                            Gåsebecken                                18
                                                                            Sandwyk                                     dito
                                                                            Kalssöö                                       19
                                                                            Norrtorp                                     dito   
                                                                            Fyrtorp                                       dito
                                                                            Strommen                                   dito
                                                                            Sneckewarp                                dito
                                                                            Åndrake                                      20 
                                                                            Stora Gieteröö                            27                  
                                                                            Lilla Gieteröö                             dito
                                    Ringerum                        Kullerum med Sandtorpet          21
                                                                            /med hump till Stora Näs i
                                                                            Mogestad sochn/
Biärkinds                     Kudby                            Swällestadh                                  22
Lösings                      {Styrestad ses på andra    Eneby                                          23
                                   {sjdan Styrstad sochn
                                   {Numero 2 och 3             
                                   {Furingstad                      Brobbetompta                             dito

                                                                        {Yxnöön                                         24
                                                                        {Espöö                                            25
                                                                        {Swensmara                                   26
Hammarkinds            Skiällwyk                     {Finöö                                             27
                                                                        {Sundöö                                         dito
                                                                        {Slättöö                                          dito  
                                                                        {Engelholms säterj                         50
                                                                        {Åndöö                                           dito
                                                                        {Dahl                                             dito
                                                                        {Ulfwerwykstorp                           dito
                                                                        {Ödesharptorp                               dito
                                                                        {Kiälldahlen                                  dito
                                                                        {Stora Högsöö                               dito
                                                                        {Lilla Dito                                     dito
                                                                        {Skiänckewyk                               dito