D19_005 register 2

(Register, vänstra spalten:)

Härader                      Sochner                    Byar                                Chartans Nummer
Hammarkinds            Skiällwyks                Mörcköö                              50
                                                                    Stenbacka                            dito
                                                                    Giörwyk                               dito
                                                                    Ramswyk                             dito
                                                                    Diursunda                            dito
                                                                    Käysernäs                            dito
                                                                    Lillanäs                                dito
                                    Drotand                   Grimstad                               28 
                                                                    Nybble                                  29    
                                                                    Stora Wennerstorp                30
                                                                    Lilla Wennerstorp                 31
                                                                    Lund                                     32
                                    Mogata                    Kiöp                                     33
                                                                    Flemstad                               34
                                                                    Spinckesnäs                          35
                                                                    Lund                                     36
                                                                    Nafwestadh                           37
                                                                    Becken                                  dito                     
                                                                    Räfbrincken                           dit
                                                                    Siöö Engen                            dit
                                                                    Diupdahln                              dit
                                                                    Gåttsten 3.utängar. Siöängen} 38
                                                                               Vasstorp och Löfkjärr}
                                                                    Wasstorp                               } dito
                                                                    Hälla                                       39
                                                                    Missiär                                    dit
                                                                    Skruckeby                               47
                                    Westerhusby           Giäddersta                               40
                                                                    Röksta                                     41
                                                                    Onstorp                                   42
                                                                    Ringbosätter                            43
                                                                    Kåhrsätter                                48
                                                                    Grintorpet                                dit
                                                                    Fiskartorpet                             dit
                                                                    Mosetorpet                               dit
                                                                    Orretorpet                                 dit
                                                                    Dragstorpet                              dito  
                                                                    Hwena                                      49 

(Text högra spalten:)

Härader                      Sochner                    Byar                                    Chartans Nummer
Hammarkinds            Skinberga                  Liunga                                44
                                                                    Kiällby                                 dit
                                                                    Huusby medh
                                                                    5 stycken uthjordar                45
                                                                    Tatorp                                    46
Lösings                       Styrstad                   Törneby                                 2
                                                                    Berga                                     3
                                    Sanckt Johannis      Kongsängen                          4 
                                                                    Ånestad                                 5
                                    Tingsta                    Gullberg                                6
                                                                    Kåhltorp                                7
                                    Krokek                    Torskiär                                 8
                                                                    Rothult                                  9
                                    Dagsberg                Gränstadh                              10
                                                                    Stora siduus                          11
                                                                    Lilla Dito                              dit
Östkinds                      Österhusby             Eggeby                                  12
                                                                    Spärrängen                            dito
Bråbo                          Kullinge                  Biörnewyk                            13
                                                                    med humpar til Åby,
                                                                    Hälla och Stresten
                                                                    Hommeswadtorp                  dit
                                                                    Kudby                                   dit
                                                                    Bastorp                                  dit
                                                                    Hultorp                                  dit
Skiärkinds                  Rydby eller Ryd       Tåby                                      14
                                                                     Måssebo torp                        dito
   i Biörkinds härad    Tåby                          Rapsalen uthjord                   15
                                   Gista                         Brånsta                                  16 
                                   Skiärkinds                Kiättersta                               17