D19_006

(Baksida till D19_007. Text nere t.h.:)

1
Qwellebotorp
Twisten emellan
Hosum och Kallerum
Gryt sochn och
Hammarskindz härad