D19_008

(Baksida till D19_009. Text nere t.h.:)

2. Torneby
Styrestad sochn
Lösings härad