D19_010

(Kartakt inskannad i flera delar:
D19_008 baksida
D19_009 Rubrik och senare text
D19_010 Senare bifogad text
D19_010 Text Notarum Explicatio och kartbild.

Senare bifogad text, som fortsätter från D19_009:
)
                                                                              Tunnor Cappar         Lass
                                                        Transport         14        ½                    4
Een liten utmark till hela byn
    af öhrwall och små skogsbuskar
    bete af ringa wärde.
Jntet fiske eller flera lägen-
    heter fins här till.                     ____________________________________
                                                        Suma              14        ½                    4

Linkiöping den 23 julii Anno 1727
                                                   S. Ryding