D19_012

(Baksida till D19_013, text:)

3
Bärga
Styrestad sochn
Lösings härad