D19_014

(Baksida till D19_015. Text:)

4
Kongsängen
Sanckt Johannis sochn
Lösingh härad