D19_016

(Baksida till D19_017. Text:)
5
Åknestad
Sanckt Johannis sochn
Lösings härad

Reviderat