D19_017

(Kartakt inskannad i flera delar.
Här kan hela rubriken läsas:
)
Geometrisch Charta öfwer Ånesta i Sanckt Jonnis sochn och Lösings
häradh j Östergiötelandh

(Resten av texten, kartbilden och texten till kartbilden finns under D19_018)