D19_018

(Kartakt inskannad i flera delar. Rubrik som kan läsas under D19_017:)
Geometrisch Charta öfwer Ånesta i Sanckt Jonnis sochn och Lösings
häradh j Östergiötelandh

(Text här:)

Ånesta beståhr af 4 hemman belägne på Slättbygden.
A. Een skattegårdh om 7 stänger och 1 ågiähl
B. Ett skattewrakshemman om 6 stänger på 2 ågiähl när, och 12 öres land.
C. En skattegårdh om 5 stänger på ett ågiähl när.
D. En cronogårdh om 7 stänger på ett ågiäl när
    och är 4 ågiäl på stången och 5 gambla swenska ahlnar på hwar stångh

    Notarum Explicatio
                                                     A                                 B                                C                               D                           Summa
                                           Tunnor Kappar           Tunnor Kappar             Tunnor Kappar         Tunnor Kappar              in alles
                                                                Höölass                          Höölass                    Höölass                Höölass     Tunnor kappar                 
1. Swartmylla                    2    5 736/851    -         1    21 487/851    -        1    15 99/851    -        2    1 380/851    -       7     12                
2. Leerjordh                      5    10 299/851   -         4    2 532/851      -        3    16 379/851  -        4    31 492/851  -      17    29            
3. Dunghjordh                  2    690/851        -          1    17 593/851   -        1    10 664/851    -      1    28 606/851    -     6     25            

    Ånesta andra giärde
4. Leermylla                     4    27 414/851    -        3    23 193/851    -      3    6 539/851     -        4    17 556/851    -    16    11         
5. Starck leerjordh            3    20 460/851    -        2    25 309/851    -      2    12 788/851   -        3    13 141/851    -    12    8        
6. En täppa af öhrjordh     -    24 575/851    -        -    18 674/851    -       -    16 245/851    -        -    23 102/851    -     2    18 1/3

7. Hafreland uthj eenskylte hagorna  -  24    -       -    12                  -        -    16                 -        -    8                    -      1    28   
8. Kungs ängen skryn hårdwall  -      -         3       -     -                   2        -    -                   2        -    -                    3               10 lass   
9. Jtem maawall                          -       -        1        -    -                    1        -    -                   ½       -    -                   1                3 ½ lass 
10. Lillängen maawall                -       -        3        -    -                    2 ½    -    -                   2        -    -                   3                10 ½ lass          
11. Sältingswall                          -       -        2        -    -                    1 ½    -    -                   1        -    -                   2                 6 ½ lass
12. Blawall                                 -       -        2        -    -                    2        -    -                   2        -    -                    2                8 lass             
13. Grääshagen maawall            -       -        4        -    -                    3        -    -                   2        -    -                    3                12 lass
14. En täppa uti Hagen till båtzmans torpen /sandjord/ 1 tunna 5 1/4 kappar    E. F.
    Ett paar dragare kunna upbruka 4 tunneland, åckeren gödes med torf och gödsel,
    Gierdsgårdarne hägnas med gierdzle och stafwer.

(Text t.h.:)
Beete uthj eenskylte hagarna
till några boskapsnööth och un-
derstundom till dragöka, uthj
samfälte är ett koobeete på
stången, ingen skough till
fångh eller wedebrandh.
Belägit 1/4-dings wägh ifrån Norkiö-
pingh.
Desse hemman kunna uthom bruket på
intet sätt förbättras.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Stoora Syltan
Bierby ägor sträckia sigh hyt
Smeby ägor
Nafwesta ägor
Brånsta ägor
Soolberga ägor

Godh sylend seltings waldh
dito
Samfälte hagen
dito
dito
Håårdwald

Scala Ullnarum
Affmäth och förfärdigat Anno 1694 aff
Jacob Wernsteen