D19_019

(Baksida till D19_020. Text:)

6
Gullborg
Tingstad sochn
Lösings härad