D19_021

(Baksida till D19_022. Text:)

7
Kahltorp
Tingsta sochn
Löfings härad