D19_023

(Baksida till D19_024. Text:)

8
Tohrskiär
Kokech sochn
Lösingh härad