D19_025

(Baksida till D19_026. Text:)

9
Rothult
Krokek sochn
Lösingh härad