D19_026

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Roothult i Krook Eek sochn
Lösings härad j Östergiötlandh

Stora Roothult är ett afgiärda hemman på Stora
Kåhlemåhlen 1/4

    Notarum Explicatio
                                                                Tunnor Kappar Höölass
    Östra giärdet   
1. Sandblandat biörckeleera                         -        12                          
2. Lättjordh                                                   -        30

    Wästra giärdet
3. Lättjordh                                                   1        16
4. Öhrsandh                                                   -        8
5. Flottsandh                                                  -        8

    Höö i Stoor ängen
6. Hårdwall                                                    -        -            2
7. Starr och måsswall                                    -        -            2
8. J Wäster ängen starr                                  -        -            2 ½
    Gierdes höö hårdwall
9. Starr och måsswall                                    -        -            4
10. Fiske i Stoora Roken med miärder
    och nät om wåhren
    Beete i hagen åth 5 stycken fåhr.
    Fångh wedebrand och huustimber
    på häradsmarcken Kohlmåhlen
    Jtem godt bete.

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Eketorpe hump
Skott-zätters ägor stöta jn till
Siön Stoora Kolten?
Härads-marken Kohle-måhlen stöter här jn till

Scala Ullnarum
Affmäth och förfärdigat Anno 1694
aff
Jacob Wernsteen