D19_027

(Baksida till D19_028. Text:)

10
Grånstad i
Daghbergh sochn
Lösingh härad