D19_029

(Baksida till D19_030. Text:)

11
Stora Siduus
Lilla Siduus
Dagsbärg sochn
Lösings härad