D19_031

(Baksida till D19_032 och D19_033.Text:)

12.
Eggeby
Spärrängen
Österhusby sochn
Östkinds härad