D19_032

(Nedvikt flik till D19_033. Här kan hela rubriken läsas:)

Geometrisch Charta öfwer Eggeby vthi Öster Huusby sochn och Öskinds häradh
J Östergiötelandh