D19_034

(Baksida till D19_035. Text:)

13
Biörnewjk
Hommeswad torp
Kudby
Bastorp
Hulttorp
Kullinge sochn
Bråbo härad