D19_036

(Baksida till D19_035. Text:)
Östergiötland Biörnewyck /och Kudby/ i Bråbo härad