D19_037

(Baksida till D19_038. Text:)

14
Måsserby torp
Tåby utj
Ryby sochn
Skiärkinds härad