D19_040

(Baksida till D19_042. Rubrik finns på D19_041. Text här:)

16
Bränsta
Gista sochn
Skiärkinds härad