D19_041

(Nedvikt flik till D19_042. Här kan hela rubriken läsas:)

Geometrish Charta öfwer Brånsta i Gysta sochn och Skiärkinds härad
j Östergiötlandh