D19_042

(Rubriken kan läsas under D19_041:)
Geometrish Charta öfwer Brånsta i Gysta sochn och Skiärkinds härad
j Östergiötlandh

(Text här:)
                                Förmedlat till 1       Crono 1 ½                       Skatte 1                        Skatte                             Frelsse 1                        Crono ½
                                                                      A                                    B                                 O                                      C                                  D                             Summa
                                                             4 ½ stänger                   4 ½ stänger                       1 stång                          3 ½ stång                        2 ½ stång                   in alles   
                                                   Tunnor Kappar Höölass  Tunnor Kappar Höölass  Tunnor Kappar Höölass  Tunnor Kappar Höölass  Tunnor Kappar Höölass  Tunna Kappar
    Notarum Explicatio
    Östra gierdet
1. Sandblandat leermylla                1        19 ½                    1        19 ½                        -        11 1/3                   1        7 2/3                         -        28 1/3                5    22 1/3                   
2. Sandblandat leera                       7        2 3/16                  7        2 3/16                      1        20                        5        15 7/9                       3        29 5/9               25    5 ½
3. Jtem dungjordh                           1        9/32                     1        9/32                         -        7 1/9                    -        24 8/9                        -        17 7/9                3    18 1/3

    Wästra gierdet
4. Sandblandat leera                       4        1 3/8                    4        1 3/8                        -        27 5/9                  3        4 3/9                         2        7 6/9                   14    10 1/3       
5. Sandblandat leermylla                1        9/16                     1        9/16                         -        7 1/9                    -        24 8/9                        -        19 7/9                  3     21
6. Jtem siörjordh                             -        11 3/4                   -        11 3/4                      -        2 4/9                    -        8 5/9                          -        6 1/9                    1     8 2/3 
7. Öster ängen stärtingswald           -        -              4           -        -                4             -        -            8/9          -        -                3 1/9         -        -            2 2/9      14 2/9 lass 
8. Wästerängen af hårdwall            -        -              8           -        -                8              -        -            1 7/9      -        -                6 2/9         -        -            4 4/9       28 4/9 lass        
9. Jtem maawalld                            -        -              4           -        -                4              -        -            8/9         -        -                3 1/9         -        -            2 2/9       14 2/9 lass  
10. Löhtängen af hårdwall              -        -              4           -        -                4              -        -            8/9         -        -                3 1/9         -        -            2 2/9       14 2/9 lass  
11. Jtem maawald                            -        -             3            -        -               3              -        -            8/9          -        -                2 3/9         -        -           1 6/9       10 8/9 lass          
12. Hängs ängen starrwalld            -        -             5            -        -               5              -        -            1 1/9       -        -                3 8/9         -        -            2 7/9       17 7/9 lass    
13. En lycka af dungjordh               -        21 5/8                  -        21 5/8                      -        2 4/9                     -        16 3/9                        -        11 7/9                  2 tunnor 9 8/9
                                                                                                                                                                                                                                                               kappar
14. En hage tillsammans medh sine grannar hwars och
    eens dehl afwittrat, och på denne gårdsens dehl
    een åckertäppa uptagin, af tiärf dungjord 26 kappar
15. En lyten beteshage in medh sin granne på nårre
    sydan om gården, hwars och eens dehl afwittrat
    till denna gården jbidem: en upjordh åckerlyckia
    af tiärf dungjord 18 kappar: Jbidem B: 20 kappar
16. Eliest hafwa alla grannarna een koohage till-
     sammans med siöön graanskough uthj till
    fång och giärdsle, beete jbidem: till 4 koor
    på hwardera gården.
17. Desse grannar hafwa en lythen uthmarck till-
    sammans af graanskough till fång och giärd-
    sle.
    Till dessa gårdar är inga flere lägenheeter
    att finna, hwarcken fyske eller humblegårdh.

    Åkren brukas 3 tunneland med hwart par dragare
    Gärdas med trinne och stafwer.
    Till stora landwägen 1/4 myl till städerna
    Linkiöpingh och Norkiöpingh 2 myl.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Prästegålss hage
Klåckarens täppa
Blista och Äleby ägor möta in till
Giösta ägor möta in till
Öfwerby ägor mööta in till

Lööt- ängen
Wästär ängen
Öster ängen
Skarpen backe
Uthmarken af skiön granskogh till giärsle och wedebrandh
Koohagen
Hängs ängen

Scala Ulnarum
Affmät och förferdigat Anno 1693
aff
Jacob Wernsteen