D19_043

(Baksida till D19_045. Text:)

Östergiötland Kiattersta i Skiärkindz härad.