D19_046

(Nedvikt flik som hör till D19_047. Text på kartbilden:)

Pastor i Skiärkin som brukar een crono gård i Kiättersta by
förmenar sig denna linien efter Wernstens charta att hyt till (steen)

Qwästa crono rusthållare Jäfwa pastoris linea och willia hafa
som och begiära denna utj Kiättersta ägor alt hyt till (steen)

Alle äro nöyde med denne linien, doch willia giärna Qwästa åboerne
behålla ded de hafwa innom hank och stöör

Bäck torpt

Diagonal åt Qwästa
Dito     Jtem
äfwen wähl

Diagonal åt Kiättersta
Jtem
Dito
Noch

Denne kallas Lort bron

Scala Ulnarum