D19_050

(Baksida till D19_049. Text:)
Östergiötland Gåsebäck och Sandwyck i Hammarkindz härad