D19_054

(Baksida till D19_54. Text:)

20
Åndrake i
Gryt sochn och
Hammarkinds härad